Zapraszamy do udziału w sesji plakatowej II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Dziecięcej Fear & Pain. Termin składania streszczeń upływa 20 października 2015 roku. Zgłoszone prace, będą prezentowane podczas Sesji Plakatowej, w piątek 6 listopada 2015 roku o godzinie 17:00 w miejscu wskazanym w programie Konferencji.

Autorzy proszeni są o przygotowanie wystąpienia w postaci prezentacji multimedialnej w programie Power Point, przedstawionej jako slajdy lub plakat. Czas prezentacji może wynieść maksymalnie 3 minuty. Prezentacje na sesję należy składać w dniu prezentacji  przed rozpoczęciem sesji.

Doniesienia naukowe będą oceniane przez Członków Komisji, którzy wyłonią 3 najlepsze prace. Ogłoszenie wyników sesji nastąpi po zakończeniu sesji i krótkiej naradzie Członków Komisji. Streszczenia prac zostaną opublikowane w numerze 4/2015 Nowej Stomatologii Wydawnictwa Borgis.

Za uczestnictwo w Konferencji przysługuje 13 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów – Dz.U.Nr 231, poz.2326.

ORGANIZATORZY

1
2
3

NASI PARTNERZY

GSK_L_3D_PMS_1505_7548_M
GSK_L_3D_PMS_1505_7548_M

NASI SPONSORZY
GSK_L_3D_PMS_1505_7548_M
GSK_L_3D_PMS_1505_7548_M

Facebook